biżuteria


Nasze warsztaty i szkolenia

Oferta indywidualna 

Warsztaty rozwojowe

Warsztaty twórcze

Dla firm i instytucji


Obszary tematyczne szkoleń i warsztatów

Szkolenia rozwojowe

Rozwiązywanie konfliktów – czym jest konflikt; źródła konfliktów; style reagowania na konflikt
i konsekwencje z tym związane; negocjacje, mediacje, czy arbitraż – sposoby rozwiązywania konfliktów; radzenie sobie z negatywnymi emocjami w sytuacji konfliktu

Efektywna komunikacja interpersonalna – czym jest efektywna komunikacja
w organizacji; narzędzia skutecznej komunikacji; najczęściej występuj��ce bariery w komunikacji; mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna; męskie i kobiece style ekspresji

Trening asertywno��ci – asertywność w organizacji; zachowania asertywne kontra zachowania agresywne; asertywne przyjmowanie i przekazywanie krytyki oraz informacji zwrotnych; obrona swoich granic; wyrażanie własnych opinii, przekonań, potrzeb; asertywna prośba

Wyznaczanie i skuteczne realizowanie celów – co to znaczy cel motywujący; modele wyznaczania celów: SMART, NLP; dlaczego ważny jest plan działania; zmiany w życiu ��� emocje, obawy i nadzieje z nimi związane; motywacja „od” (unikanie przykrości) i „do” (dą��enie do przyjemności); kaizen, czyli metoda małych kroków

Jak efektywnie zarządzać sobą w czasie – co to znaczy „zarządzać sobą w czasie”; hierarchia, czyli odróżnianie spraw ważnych od pilnych; umiejętność wyznaczania i osiągania celów krótko-
i długoterminowych; radzenie sobie ze „złodziejami czasu”; asertywność a efektywne wykorzystanie czas

Trening radzenia sobie ze stresem – stres krótko- i długotrwały – przyczyny, objawy, skutki; poczucie kontroli i wpływu w sytuacjach stresowych; radzenie sobie z emocjami w sytuacjach stresowych; trening autogenny i ćwiczenia oddechowe; indywidualny plan radzenia sobie ze stresem

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych – przygotowanie do wyst����pienia publicznego; elementy autoprezentacji; spójno����ć komunikatów werbalnych i niewerbalnych; co powinna zawierać profesjonalnie przygotowana prezentacja; trudne sytuacje podczas wystąpień; radzenie sobie ze stresem związanym z wystąpieniami publicznymi

Warsztat twórczo-rozwojowy

Warsztat antystresowy połączony z tworzeniem biżuterii – stres i jego działanie; identyfikacja własnych stresorów; radzenie sobie z emocjami w sytuacjach stresowych; poczucie kontroli
i wpływu w sytuacjach stresowych; własne sposoby radzenia sobie ze stresem; kreatywność, twórczość, obcowanie z naturalnymi surowcami jako sposób na radzenie sobie ze stresem; nauka tworzenia biżuterii ze srebrnych elementów i kamieni naturalnych

Warsztaty twórcze

Warsztat tworzenia biżuterii z elementów srebrnych i kamieni naturalnych – wiedza teoretyczna (ogólne techniki wykonywania biżuterii, znajomość podstawowych narzędzi i akcesoriów); umiejętności praktyczne tworzenia biżuterii przy zastosowaniu wybranych technik

Warsztat tworzenia biżuterii z elementów metalowych i innych element����w ozdobnych – wiedza teoretyczna (ogólne techniki wykonywania biżuterii, znajomość podstawowych narzędzi
i akcesoriów); umiejętności praktyczne tworzenia biżuterii przy zastosowaniu wybranych technik

  
 
 
 
 ,
 
 ,
 
 
 ,
 
 ,
 
 ,
 
 
 ,
 
 
 ,
 ,
 
 
 ,
 ,
 ,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,